Sustav odvodnje aglomeracije Pula - Sjever

Priprema projektne dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Pula sjever

Investitor:

Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, Trg 1. istarske brigade 14, 52 100 Pula

Vrijednost projektne dokumentacije:

2.348.648,00 kn + PDV

Procijenjena vrijednost izvođenja radova:

220.000.000,00 kn + PDV

Usluga:

Vođenje projekta u fazi izrade projektne i tenderske dokumentacije, promidžba i vidljivost projekta