Arheološki park Vižula

Arheološki park Vižula dio je operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." - "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" koji se financira bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Investitor::

Općina Medulin, Centar 223, Medulin

Vrijednost projekta::

19.645.579,93 kn + PDV

Usluga::

Upravljanje projektom izgradnje Arheološkog parka Vižula

Poveznica na stranice Arheološkog parka Vižula:

http://www.medulinriviera.info/hr/guide-medulin/villa-vizula/