Gradski bazeni Pula - Pola

Vođenje projekta nad izgradnjom gradskog bazena u Puli u suradnji sa zajednicom punuditelja Ekonerg d.o.o. i PDM Savjetovanjem d.o.o.

Investitor:

Pula sport d.o.o., Trg kralja Tomislava 7, 52 100 Pula

Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije:

1.390.000,00 kn + PDV

Ugovorena vrijednost izvođenja radova:

53.504.730,23 kn + PDV

Usluga:

Vođenje projekta u fazi pripreme projektne dokumentacije i fazi izgradnje objekta