Izgradnja dječjeg vrtića u Marčani

Stručni građevinski, elektrotehnički i strojarski nadzor nad izgradnjom novog dječjeg vrtića u Marčani.

Investitor:

Općina Marčana, Marčana 158

Vrijednost izgradnje projekta:

8.214.954,69 kn + PDV

Usluga:

stručni građevinski, elektrotehnički i strojarski nadzor

Partneri:

Vis projektiranje d.o.o., Zagreb