Izgradnja Medicinske škole u Puli

Upravljanje projektom izgradnje zgrade Medicinske škole u Puli.

Investitor:

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA

Ugovorena vrijednost izvođenja radova:

43.334.052,19 kn + PDV

Usluga:

Vođenje projekta u fazi pripreme za izgradnju.

Vođenje projekta u fazi izgradnje.