LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET SANTA MARINA - RIBARSKI DIO

Vođenje projekta izgradnje luke za javni promet Santa Marina -- ribarski dio

  • sredstva - 31.621.930,53 kuna
  • 75% iz EU fonda za pomorstvo i ribarstva
  • 25% iz Ministarstva poljoprivrede

    CILJ PROJEKTA: Provedbom investicije ribari dobivaju novi kvalitetan manevarski prostor za obavljanje svoje djelatnosti. Nadalje, nova infrastruktura koja će se realizirati ovim ulaganjem podignut će efikasnost i kvalitetu aktivnosti ribara te tako ubrzati i poboljšati njihov rad. Osim toga, ovim će se ulaganjem pojačati transportni i izvozni potencijal ribarskog dijela luke Santa Marina.

    Predloženi projekt uređenja ribarske infrastrukture u luci Santa Marina osim što ribarima donosi novu kvalitetu operativnog rada, u velikoj mjeri dugoročno rješava problem sigurnosti priveza, pristajanja, ukrcaja i iskrcaja ribe, kao i bolje opsluživanje domaćeg stanovništva. Luka Santa Marina, odnosno predmetna investicija planirana je kao jedna od najjačih luka izvoza ribe u Istri.