MAX Stoja

Izrada glavnih i izvedbenih projekata pristupnih prometnica sa infrastrukturom za potrebe trgovačkog centra Max Stoja

Investitor:

Grad Pula, Forum 2, 52 100 Pula

Ugovorena projektna dokumentacija:
  • spojne prometnice sa kružnim raskrižjem, okretištem i autobusnim stanicama
  • sustav oborinske odvodnje sa upojnim bunarima i upojnim poljem
  • izgradnja magistralne vodovodne mreže DN 300 mm
  • izgradnja sanitarnog kolektora DN 300 mm
  • izgradnja srednjetlačnog plinovoda DN 90 mm
  • izgradnja javne rasvjete i DTK mreže
Procijenjena vrijednost izvođenja radova:

12.500.000,00 kn + PDV

Usluga:

Glavni projektant građevinskog i elektrotehničkog projekta, projektanti građevinskog projekta prometnice, oborinske odvodnje, vodovodne mreže i sanitarne odvodnje.