Novo ruho Brijuna

Projekt „Novo ruho Brijuna“ Javne ustanove Nacionalni park Brijuni (oznaka: KK.06.1.2.01.0007), u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.

Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 41.759.488,84 kuna. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 32.100.533,92 kuna od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 27.285.453,83 kuna bespovratnih sredstva odnosno 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Preostali iznos prihvatljivih troškova sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.201.953,39 kuna dok su sredstva u iznosu od 1.613.126,70 kuna vlastito sufinanciranje projekta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni.

Investitor:

Nacionalni park Brijuni

Usluga:

Tehnička pomoć i koordinacija građevinsko obrtničkih radova na otocima Veliki i Mali Brijun