Opća bolnica - Pula

Investitor:

Opća bolnica Pula, Negrijeva 6, 52 100 Pula

Trajanje izvođenja radova:

3 god.

Procijenjena vrijednost izvođenja radova:

1.600.000,00 kn + PDV

Usluga:

Projektantski nadzor vodovodne mreže i sanitarne odvodnje objekta, sustav vanjskog razvoda vodovodne mreže, sanitarne i oborinske odvodnje kompleksa OB Pula