Uređenje Prolaza Sv. Teodora – Pula

Investitor:

Grad Pula, Forum 2, 52 100 Pula

Vrijednost izvedenih radova:

2.262.683,47 kuna + PDV.

Trajanje izvođenja radova:

6 mjeseci

Usluga:

Glavni nadzorni inženjer, nadzorni inženjer za građevinske radove i elektrotehnički nadzorni inženjer