Ulica Fižela

Izrada idejnih i glavnih projekata prometnice s pripadajućom infrastrukturom Ulice Fižela, križanja Lettisove i Agnana te križanje Revelanteove ulice  i Fižele.

Investitori:

Grad Pula - Pola, Forum 1

Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9

Ugovorena projektna dokumentacija:

- idejni i glavni građevinski projekt prometnice, oborinske odvodnje, sanitarne odvodnje i vodovodne mreže

- idejni i glavni elektrotehnički projekt sustava javne rasvjete i EKK

Usluga:

Glavni projektant građevinskog i elektrotehničkog projekta, projektanti građevinskog projekta prometnice, oborinske odvodnje, vodovodne mreže i sanitarne odvodnje.