OŠ Dr. Mate Demarin / Sportska dvorana u Medulinu

Upravljanje projektom gradnje - građevina - dogradnje zgrade Osnovne škole "Dr. Mate Demarina" i izgradnja sportske dvorane u naselju Medulin

Upravljanje projektom gradnje - građevina - izgradnja školskog igrališta

Investitor:

Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin

Ugovorena vrijednost izvođenja radova:

cca 35.000.000,00 kn + PDV

Usluga::

Vođenje projekta u fazi izgradnje