Kontakt info

Primum ing. d.o.o.
Koparska 39, HR – 52100 Pula
T: 052/ 354 – 895
E: info@primum-ing.hr

Projektiranje

Inženjersko projektiranje obuhvaća izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, projekte izvedenog stanja, upravljanje projektiranjem i tehničko savjetovanje. U suradnji s partnerima nudimo gotovu dokumentaciju s uključenim geodetskim podlogama te elektrotehničkim i strojarskim projektima.

 

Projektiramo

  • Sustave vodovodne mreže
  • Sustave oborinske odvodnje
  • Sustave sanitarne odvodnje
  • Crpne stanice, upojne bunare, kišne preljeve, retencije itd.
  • Prometnice, kružna raskrižja, parkirališta, autobusna ugibališta
  • Privremenu regulaciju prometa, veritkalnu i horizontalnu signalizaciju

SPREMNI STE ZA SURADNJU ILI VAM JE POTREBAN SAVJET?