Kontakt info

Primum ing. d.o.o.
Koparska 39, HR – 52100 Pula
T: 052/ 354 – 895
E: info@primum-ing.hr

Vođenje projekata i tehničko savjetovanje

Vođenje projekata je iznimno važan dio isporuke cjelokupnog rješenja koji obuhvaća integraciju svih procesa na projektu sa ciljem isporuke jedinstvenog rješenja. Tehničko savjetovanje potrebno je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine.

 
  • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje, planiranje i priprema u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina,
  • odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije, koordinatora I i II zaštite na radu i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina, savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama i nadzor nad njihovim radom, u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
  • koordiniranje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
  • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine,
  • pribavljanje svih dokumenata potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građevinske dozvole, te ishođenje tih akata,
  • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom faze izgradnje građevine.

SPREMNI STE ZA SURADNJU ILI VAM JE POTREBAN SAVJET?